woensdag, december 10, 2008

Marcus 1:1 t/m 8


Ben de laatste tijd erg druk geweest, maar bij deze weer eens wat leesvoer... Ben begonnen met een Bijbelstudie van Marcus, ook om de jeugd te stimuleren zelf de Bijbel te gaan pakken. Hieronder deel 1 van de studie (Marcus 1:1-8)


1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus.

Evangelie betekent letterlijk ‘het goede nieuws’. Met het goede nieuws wordt bedoeld het leven, sterven en opstaan van de Here Jezus. De overwinning die wij daardoor hebben!

2 Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; 3 de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden,


Het boek Jesaja is in 700-690 v.C. geschreven – ruim 700 jaar voordat Jezus kwam!
Bode = boodschapper. Hier staat letterlijk dat God een boodschapper vooruit stuurt die de weg/de komst van de Messias in de woestijn zal verkondigen. Die boodschapper roept het volk Israel (en ons in tweede instantie) op om klaar te zijn voor de komst van de Messias, Jezus, de Zoon van God en om te zorgen dat er geen obstakels zullen zijn om Zijn komst in de weg te staan.

4 geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.

700 jaar nadat Jesaja deze woorden door kreeg van God, is er een man in de woestijn die dit letterlijk doet. Deze man heet Johannes de Doper. De doop was er om de mensen te laten welke ’leer’ je volgde. Je werd alleen door Johannes gedoopt als je tot bekering kwam van je zonden (je daarvan afkeerde) en je daardoor vergeving ontving van God. Zonden stonden en staan nog steeds in de weg om Jezus de ruimte te geven: ‘Zijn weg te bereiden en Zijn paden recht te maken’

5 En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

Iedere Jood en elke inwoner van Jeruzalem (ook overwegend Joods) geloofde wat er in Jesaja stond en had er van gehoord. Als er dan een man komt die letterlijk doet wat de profeet eerder al schreef, dan doe je wat Johannes (eigenlijk God) van je vraagt. De mensen in die tijd werden onderdrukt door de Romeinen en mede daardoor verlangden ze heel erg naar de komst van de Messias.

6 En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing.

Johannes zag er, ook voor die tijd, niet standaard uit. Maar waar wij westerlingen vaak overheen lezen, is dat Johannes op precies dezelfde manier gekleed ging als Elia, een profeet van God die ook een belangrijke rol gespeeld heeft in de geschiedenis van Gods Koninkrijk. Johannes leefde net als Elia voor God met een oprecht hart en durfde alles los te laten wat mensen kunnen binden aan deze wereld (uiterlijk, rijkdom, enz)

7 En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. 8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.

Hier heeft hij het natuurlijk over de komst van Jezus. Ondanks zijn verschijning als profeet, zegt Johannes dat hij niks voorstelt vergeleken bij Jezus. Wat Joh. doet (dopen met water) is niks vergeleken met wat Jezus doet (dopen met Zijn Geest)

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage