maandag, juni 15, 2009

De vijfvoudige bediening


Ik kwam laatst tot een leuke ontdekking. Als je uit een evangelisch gezindte kerk komt, heb je het waarschijnlijk wel een keer horen vallen: de vijfvoudige bediening. Niet dat letterlijk die term gebruikt wordt in de Bijbel, maar aan de hand van Efeziërs 4:11 kun je het wel opmaken:

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars...
Niets nieuws: God heeft mensen een verschillende bediening gegeven in de gemeente om Zijn Koninkrijk gezond te kunnen bouwen. Maar laatst was ik in Jeremia aan het lezen, toen ik de volgende tekst tegenkwam:
De priesters zeiden niet: Waar is de HERE; en zij die zich met de wet bezighouden (de leraren), wilden Mij niet kennen; de herders werden van Mij afvallig; de profeten profeteerden door Baäl en liepen hen die geen baat brengen, achterna. (Jeremia 2:8)

Het stuk gaat erover dat het volk van God zich afgekeerd heeft van Hem. Wat mij opviel, waren twee dingen:
- Dat ook hier drie van de vijf bedieningen terugkomen: de leraren, de herders en de profeten.
- En dat het om het kennen (RELATIE) van God gaat, anders loopt alles mis.
Allemaal hadden ze een speciaal doel: De leraren hadden als doel om God te leren kennen door Zijn woord, de herders waren bedoeld om dichtbij God te leven om te kunnen herderen en de profeten zouden het woord van God doorgeven, wat ook alleen mogelijk is als je dicht bij Hem leeft. Maar je ziet tegelijkertijd ook waar het fout ging: de mensen richtten zich niet op God en liepen daardoor hun doel mis.

Het volgende waar ik overna aan het denken was, is het feit dat er wel verschillen zijn tussen de tekst uit Efeziërs en uit Jeremia. Als eerste wordt de bediening 'priester' later niet meer genoemd en zijn er twee bedieningen bij gekomen: de evangelisten en de apostelen. Toen ik vroeg waarom dat zo was, kreeg ik een helder antwoord (waardoor ik me niet heel intelligent voelde..;)) "Het draaide eerst alleen om het volk van God (Israël) en Jezus was nog niet gestorven en opgestaan" Oftewel: er viel nog niks te evangeliseren of nieuwe bevolkingsgroepen te bereiken, want het volk van God kende Hem door de traditie heen, en het was alleen bedoeld voor hun, niet voor de rest van de wereld...
Dat er priesters genoemd worden in Jeremia, deed me denken aan de tekst uit 1 Petrus 2:9

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht

In deze tekst is duidelijk te lezen dat iedereen die Jezus aanneemt en voor Hem leeft, een koninklijke priester is. Dus wat voor elke bediening geldt of je nou leraar bent of evangelist: je bent ook nog een priester!
En dat bracht me terug bij de tekst uit Jeremia: de priesters zochten God niet. In die tijd stond de tempel nog overeind, met de Voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen. God woonde in het Heilige der Heiligen en één keer in het jaar werd er een priester uitverkoren om Zijn heiligdom te betreden om de fouten van de mensen goed te maken voor God. Daarvoor moest je Hem 'zoeken', of beter gezegd 'be-zoeken', aangezien ze precies wisten waar Hij was...
Ze waren de vertegenwoordigers van de mensen bij God en van God bij de mensen. Precies wat er staat over Jezus in Romeinen 8:34:

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Hij is de vertegenwoordiger van God bij de mensen en van de mensen bij God. Hij pleit voor ons. Jezus wordt ook de Hogepriester genoemd, wat dit alleen maar meer onderstreept.
Leuk om te weten, maar wat kunnen wij hiermee? Wij worden ook priesters genoemd, dus hebben wij als het ware dezelfde taak: vertegenwoordigers zijn tussen God en mensen. Maar dat kan blijkbaar alleen als wij het eigendom zijn van Hem. En aangezien God niet manipuleert, bepalen wij zelf of we het eigendom van Hem willen zijn of niet: in hoeverre laten wij toe hoe ver God mag gaan in onze levens? Zijn wij het totale eigendom van Hem alleen, of ook nog een beetje van onszelf of laat je je vormen door de wereld? Als je compleet van Hem bent, draait het maar om één ding: een diepe RELATIE hebben met de levende God. De enige manier om te weten hoe je Zijn eigendom kunt worden en blijven. En als we dichtbij Hem zijn, kunnen we als vertegenwoordigers optreden voor al die mensen die God nog niet kennen, mensen die ziek zijn of hulp nodig hebben.

Naast dat wij het zelf ontzettend hard nodig hebben om samen met God te leven, is de mate waarin wij een relatie hebben met Hem ook bepalend in hoe effectief wij kunnen zijn voor anderen. En anders lopen wij ook helemaal ons doel mis, net als in Jeremia!

Labels: , ,