woensdag, januari 27, 2010

Bijbelstudie Jeugd 2 - Je Hart

Je hart

In de Bijbel staat vaak het woordje ‘hart’. Je kunt dit woord op verschillende manieren zien:
* je lichamelijk hart (met de 4 kamers die bloed rondpompt)
* je ‘emotionele’ hart (een kansarm kind kan bijvoorbeeld je hart raken)
* je geestelijke hart (de plek waar God Zijn leven met je deelt: woonplaats van de heilige Geest)

Zoals je vaker kunt zien, gebruikt God de hele schepping om Zijn grootsheid en Zijn karakter te laten zien. In elk mens zit bijvoorbeeld een stukje waarin hij op God lijkt, door de sterren zien we Zijn onmetelijkheid, de regenboog laat zien dat Hij Zich nog steeds aan het verbond houdt dat Hij gesloten heeft om niet nog eens een zondvloed te laten komen, sneeuw is een metafoor die Hij gebruikt om de mensen te laten zien hoe wit Hij ze wilt wassen, een zacht briesje is hoe Hij de heilige Geest omschrijft, enz.
Alles in de schepping laat zien wie God is. Het menselijk lichaam dus ook. Het lichamelijke hart heeft daarom in principe dezelfde werking als het emotionele en het geestelijke: het pompt leven door. Dat is ook wat bedoeld wordt met de tekst uit Spreuken 4:23.

Bewaak daarom boven alles je eigen hart,
want daar ligt de bron van het leven.


Alles begint bij het hart, dat zie je al op het moment dat een eitje bevrucht wordt: al na een paar weken begint het hartje te kloppen en daarna begint het leven echt tot stand te komen: organen worden gevormd, hersenen ontwikkeld en zelfs gevoel is vanaf dat moment reëel.
Emotioneel gezien werkt het net zo: als je hart geraakt wordt door iets, zal er een reactie komen. Kinderen in moeilijke situaties brengen mij ertoe om ze te helpen waar mogelijk. Het heeft ertoe bijgedragen dat ik visie gekregen heb om deze kinderen in de toekomst op te willen vangen. Dat verlangen zit diep in mij en komt regelrecht vanuit mijn emotionele hart. En het zet aan om iets ermee te gaan doen. Nu bijvoorbeeld al zorgt die hartsgesteldheid ervoor dat als ik een kind zie dat het moeilijk heeft, ik automatisch extra aandacht geef, een knipoogje, schouderklopje en/of als dat mogelijk is, de tijd neem om te laten zien dat het kind niet alleen is en als dat het wilt, zijn verhaal kwijt kan. Daar hoef je niet over na te denken, dat kost geen moeite, het gaat helemaal vanzelf. Omdat het in mijn hart zit en dat werkt door in alles wat ik doe.

Wat leeft er in jouw emotionele hart?

Geestelijk gezien hebben we dus ook een hart. Het is het ‘heilige der heiligen’, zoals dat vroeger in de tempel heette: de plek waar God wilt wonen, de plek waar Hij het voor het zeggen heeft, tenminste, als jij dat wilt.

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:5


Ook vanuit je geestelijke hart stroomt leven: omdat jij in God gelooft vanuit een diep kennen in je hart, zal dat vruchten afwerpen in je leven. Je karakter wordt gevormd, dingen die eerst belangrijk voor je waren, krijgen nu misschien een heel andere plaats omdat je God toelaat dingen te zeggen en te doen en omdat God liefde is, zal deze liefde door je hele wezen doorstromen naar iedereen om je heen. Dit zijn die ‘werken’ waar we het de vorige keer over hadden. Romeinen 10:9 zegt dit over ‘geloven vanuit je hart’:

Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.

Met ‘gered worden’ denken wij meestal automatisch aan het ‘naar de hemel gaan in plaats van naar de hel’. En natuurlijk klopt dit ook. Maar het houdt veel meer in! In de grondtekst betekent ‘sothese’ deliver, health, salvation, save, saving, defender or (by implication) defence. Oftewel: verlossing, gezondheid, redding van de dood, veiligheid en dat je wordt verdedigd door Jezus. Niet alleen in de hemel, maar dus ook hier op aarde! Als je gered bent, heeft het betekenis voor je leven hier: er zal leven mogelijk zijn!

Als jij God toegelaten hebt in je hart: welk verschil zie je bij jezelf?

Deze drie ‘harten’ zijn nauw verbonden met elkaar. Net als geest, ziel en lichaam zijn ze alle drie belangrijk in het functioneren als een gezond mens. Het één kan niet zonder het ander. Als je lichamelijke hart niet meer zou kloppen, heb je een probleem want al het leven zal uitvallen.
Als je emotioneel op slot zit en muren opgetrokken hebt om je gevoel heen om maar geen pijn te voelen, zal je emotioneel compleet verstrikt raken. Je bent niet meer in staat om op een gezonde manier met anderen om te gaan, je weet niet wie je nou eigenlijk bent en al helemaal niet wat je het liefste zou willen. Er is dan geen gezond emotioneel leven meer mogelijk.
Wanneer je geestelijke hart niet functioneert op de manier zoals God het bedoeld heeft, zul je op dit gebied ook problemen ondervinden. Je kan nog wel rondlopen en misschien zelfs gelukkig en stabiel zijn, maar je mist een aanzienlijk gedeelte van jouw totaliteit als mens. Karaktertrekjes die je jezelf hebt aangeleerd, maar niet van God zijn, zullen blijven bestaan, net als ideeën die opgelegd zijn door wereldse maatstaven. Hier zit uiteindelijk nooit leven in, alleen God kan jou dat leven geven: ‘volheid van zijn’. Oftewel: lichamelijk, emotioneel en geestelijk zijn zoals jij gemaakt en bedoeld bent. Je bent compleet en vol van een vruchtbaar en vruchtvol leven. Je leeft met totale voldoening en in eenheid met God.

In de wetenschap komen ze er ook steeds meer achter dat lichaam, ziel en geest met elkaar te maken hebben en niet los van elkaar gezien kan worden. Psychosomatisch noemen ze dat. De werkingen en waarheid van Gods woord wordt hierin steeds meer zichtbaar! Stel je voor: een man is teleurgesteld in zijn ex-vrouw. Hij weet niet wat hij ermee moet, kan niet met zijn emoties omgaan. Resultaat: hij wordt bitter en wil nooit meer een serieuze relatie. Eenzaamheid begint een rol te spelen (we zijn nu eenmaal gemaakt om een gezonde relatie te hebben), hij zal een negatieve kijk krijgen op het leven en weet je dat hij uiteindelijk zelfs last kan krijgen van zijn hart? Hartritmestoornissen, hartaanval, enz. Vaak is ‘stress’ daar de oorzaak van.
In de Bijbel staat dat wanneer je onvergevingsgezind bent, je bitter wordt en dat die bitterheid een slechte wortel in je hart laat schieten, waarop dood in je leven komt. Als diezelfde man ondanks de pijn en het verdriet ervoor gekozen had om Gods hartsgesteldheid aan te nemen en die vrouw vergaf, zou zijn leven er heel anders uitgezien hebben. Zo nauw werken onze ‘harten’ samen!

Om over na te denken:
1 Als God zegt dat Hij naar je hart kijkt, welk hart bedoelt Hij dan?

2 Slapeloosheid, hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zijn voorbeelden van lichamelijke klachten. Kan jij iets ‘bedenken’ waar deze klachten vandaan zouden kunnen komen?

3 En andersom: als je depressief bent, hoe uit zich dat dan lichamelijk?

4 Welke ‘werken’ komen er uit jou voort en wat wil dat zeggen over jouw hart? (te denken aan tijdsbesteding, hobby’s, manier van spreken, manier van doen naar de mensen om je heen, enz.)

5 Wat wil je dat mensen over je zouden zeggen op je begrafenis? Wat is het droomplaatje van jouw perfecte leven?

6 Als er tussen 4 en 5 een gat zit, waar ligt dat dan aan? Waarom leef je niet zoals je het liefste zou willen? Welke obstakels kunnen er voor jou persoonlijk zijn?

7 Wat zegt God over die persoonlijke obstakels? Hoe kun je die obstakels wegwerken?

Rafaëlgemeente Sion, jeugd 27 januari 2010

Labels: , , , , ,

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage